انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود و یا عدم وجود بنا

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی تنها از عهده متخصصی بر می آید که به تفسیر عکسهای هوایی مسلط باشد و بتواند با دقت بالا عکس های هوایی را تفسیر کند کارشناس رسمی دادگستری در این مواقع مناسبترین گزینه برای مراجعه می باشد و زمانی لازم است عکسهای هوایی تفسیر شوند که […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه در اختلافاتی که بر سر حدود ملک به وجود آمده است در دادگاه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار میگیرد که ممکن است بر اثر تجاوز ملک مجاوربه حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود و یا عدم وجود بنا

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود و یا عدم وجود بنا توسط کارشناسان متخصص این امر که علاوه بر تخصص بایستی تجربه و دقت هم داشته باشند انجام می شود و از این عمل برای اثبات تجاوز ملک های مجاور به ملک مورد نظر می توان استفاده کرد و هم چنین برای تعیین حدود […]

بیشتر بخوانید