انجام تفسیر عکس هوایی قدیم توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی یک امر کاملا تخصصی است که توسط کارشناسان دادگستری نقشه برداری انجام می گیرد. وقتی که عکس های هوایی توسط هواپیما ها از زمین کشاورزی گرفته میشود قدم بعدی این است که تفسیر روی این عکس ها و تشخیص عوارض و تعیین حدود عوارض و همچنین استخراج […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود و یا عدم وجود بنا

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود و یا عدم وجود بنا توسط کارشناسان متخصص این امر که علاوه بر تخصص بایستی تجربه و دقت هم داشته باشند انجام می شود و از این عمل برای اثبات تجاوز ملک های مجاور به ملک مورد نظر می توان استفاده کرد و هم چنین برای تعیین حدود […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی که بر سر مرزها یا موقعیت یک ملک ایجاد شده است انجام می شود که عکس هوایی و بررسی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و در نهایت یک تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی تهیه می شود که این […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل که به منظور ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی انجام می شود و یکی از عدله قوی برای انجام امور دادگاهی است و با استفاده از عکس های هوایی سال های مد نظر تفسیر عکس توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام و در نهایت […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی قدیم توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی قدیم توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی قدیم توسط کارشناس رسمی دادگستری و به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه های اختلافات ملکی انجام می شود که معمولا این اختلافات بر اساس تداخل بین مرزهای ملک است که با تفسیر عکس های هوایی مربوط به دهه های مختلف مرزهای بین ملک ها تشخیص داده می شود و یک […]

بیشتر بخوانید