انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل که به منظور ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی انجام می شود و یکی از عدله قوی برای انجام امور دادگاهی است و با استفاده از عکس های هوایی سال های مد نظر تفسیر عکس توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام و در نهایت […]

بیشتر بخوانید