انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی یک امر کاملا تخصصی است که توسط کارشناسان دادگستری نقشه برداری انجام می گیرد. وقتی که عکس های هوایی توسط هواپیما ها از زمین کشاورزی گرفته میشود قدم بعدی این است که تفسیر روی این عکس ها و تشخیص عوارض و تعیین حدود عوارض و همچنین استخراج […]

بیشتر بخوانید