انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری که فردی ذی صلاح برای این امر می باشد و این متخصص عکس هوایی را تهیه و تفسیر و سپس گواهی تفسیر عکس های هوایی را تهیه خواهد نمود و از تفسیر عکسهای هوایی برای حل مسائل مختلف ملکی و هم چنین ارائه به اداراتی هم […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی به این منظور می باشد که موقعیت حدود مرزهای ملک با املاک مجاور و همسایه مشخص شود و انجام تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می گیرد و عکس های هوایی به عکس هایی گفته می شود که از ارتفاع بالا با دوربین های عکس برداری و یا توسط ماهواره ها از عوارض روی زمین تهیه می شود. تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی برای زمین کشاورزی

تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی برای زمین کشاورزی

تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی برای زمین کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع تفسیر عکس های هوایی کاربرد های زیادی در امور مختلف مربوط به ملک دارد. بطور مثال در صورتی که اشخاص بر سر حدود و مرز های اراضی اطراف به مشکل بخورند یا مالک بخواهد حدود خود را مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای کشاورزی یک امر کاملا تخصصی است که توسط کارشناسان دادگستری نقشه برداری انجام می گیرد. وقتی که عکس های هوایی توسط هواپیما ها از زمین کشاورزی گرفته میشود قدم بعدی این است که تفسیر روی این عکس ها و تشخیص عوارض و تعیین حدود عوارض و همچنین استخراج […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل که به منظور ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی انجام می شود و یکی از عدله قوی برای انجام امور دادگاهی است و با استفاده از عکس های هوایی سال های مد نظر تفسیر عکس توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام و در نهایت […]

بیشتر بخوانید