انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق آپارتمان می باشد در واقع با تهیه نقشه یو تی ام مساحت و ابعاد دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام با دقت بالایی تعیین می شود همچنین با انجام تفکیک آپارتمان مساحت دقیق واحد های آپارتمان مشخص می شود.تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران قبل از اینکه پروژه ساخت مجتمع به اتمام برسد با هدف بدست آمدن مساحت دقیق و واقعی هر یک از واحدهای آپارتمانی انجام می شود. این عملیات تخصصی و فنی را می توان به یک فرد متخصص همانند کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحدهای آپارتمانی برای پیش فروش باشد در این صورت مساحت دقیق واحدها مشخص نمی باشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحدها باشد،مطمئن نمی باشد […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد توسط متخصصی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می کند، انجام میشود. این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و سپس نقشه تفکیک آپارتمان با دقت بالا تهیه خواهد شد و در واقع برای اخذ سند تک برگ برای […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی در حد سانتی متر برای پیش نویس سند و یا پیش فروش هر واحد در حال ساخت انجام می شود که برای انجام تفکیک آپارتمان باید در مرحله ای که دیوار کشی های هر واحد انجام شده است متر کشی با […]

بیشتر بخوانید