انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها به این منظور می باشد که با به دست آوردن مساحت و ابعاد دقیق هر قسمت بتوانند به محدوده گسترش بیمارستان پی ببرند و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان حتما باید توسط متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود.در واقع افراد غیر متخصص نمی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت انجام می گیرد در صورتی که این عملیات بعد از پایان ساخت و ساز انجام شود با هدف اخذ سند تک برگ برای هر واحد انجام میگیرد اما زمانی که این عملیات انجام شود با این هدف میباشد که معامله واحد های آپارتمانی بدون اینکه طرفین معامله […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران زمانی انجام می شود که آپارتمان به طور کامل تکمیل شده و کار ساخت و ساز آپارتمان به اتمام رسیده است و برای دریافت سند تک برگ برای تمام واحدها اقدام میشود و برای صدور سند تک برگ باید نقشه تفکیک از آپارتمان تهیه شود. تفکیک آپارتمان برای […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد به این صورت می باشد که در زمان پایان ساخت و ساز آپارتمان ،کارشناسی برای انجام تفکیک آپارتمان از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود و با استفاده از دوربین نقشه برداری و متر لیزری مساحت و ابعاد تمام واحد ها و همچنین آسانسور،راه پله ،ستون ها و دیوار […]

بیشتر بخوانید