انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان با این هدف توسط یک متخصص انجام می شود تا در نتیجه مساحت دقیق واحد های آپارتمانی حاصل شود. از این مساحت بعد از اخذ پایانکار استفاده می شود تا در نتیجه طبق این مساحت سند تک برگ صادر شود. همچنین قبل از اینکه پایانکار اخذ شود نیز به مساحت دقیق […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار به این صورت می باشد که شخصی که برای ملک خود جواز ساخت و ساز اخذ می کند و در ملک آپارتمانی را میسازد، زمانی که ساخت آپارتمان تمام شد برای اخذ پایانکار باید نقشه تفکیک آپارتمان را تهیه کند تا برای واحدها سند تک برگ صادر شود. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش جهت اطمینان خاطر برای کسی میباشد که می خواهد واحدی از یک آپارتمان برج را پیش خرید کند و چون آپارتمان هنوز به طور کامل ساخته نشده است پس مساحت واحد نیز مشخص نمیباشد و اگر بخواهیم معامله مطمئنی داشته باشیم  باید مساحت واحد را بطور دقیق بدانیم […]

بیشتر بخوانید
ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی دادگستری که در این امور متخصص است قابل انجام می باشد و تفکیک با هدف به دست آمدن مساحت دقیق واحد های آپارتمانی انجام می شود و نقشه بدست آمده حاصل از تفکیک برای اخذ سند تک برگ بعد از پایانکار و همچنین انجام معاملات پیش فروش در حین ساخت […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد به این صورت می باشد که در زمان پایان ساخت و ساز آپارتمان ،کارشناسی برای انجام تفکیک آپارتمان از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود و با استفاده از دوربین نقشه برداری و متر لیزری مساحت و ابعاد تمام واحد ها و همچنین آسانسور،راه پله ،ستون ها و دیوار […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران به منظور تعیین مساحت ملک برای انجام خرید و فروش ملک انجام می شود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای هر واحد نیز هست و میتوان از این روش برای انجام خرید و فروش ملکی با اطمینان خاطر استفاده کرد. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ […]

بیشتر بخوانید