انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید و فروش واحد های آپارتمانی پیش از پایان ساخت و ساز یعنی همان پیش خرید و پیش فروش واحد های آپارتمانی را بایستی با مساحت دقیق واحد های آپارتمانی انجام شود تا در نتیجه طرفین معامله متضرر نشوند. برای به دست آمدن مساحت و متراژ دقیق واحد های […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که می خواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با انجام […]

بیشتر بخوانید
معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق و مساحت با دقت بالا باید انجام شود تا بتوان معامله ای بدون ضرر انجام داد و آن را با نتیجه مطلوب به پایان رساند که هم خریدار و هم فروشنده از این معامله راضی بمانند. در نتیجه پیش تفکیک راه حلی برای به […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد توسط متخصصی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می کند، انجام میشود. این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و سپس نقشه تفکیک آپارتمان با دقت بالا تهیه خواهد شد و در واقع برای اخذ سند تک برگ برای […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران به منظور تعیین مساحت ملک برای انجام خرید و فروش ملک انجام می شود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای هر واحد نیز هست و میتوان از این روش برای انجام خرید و فروش ملکی با اطمینان خاطر استفاده کرد. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ […]

بیشتر بخوانید