انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت از عهده فردی همانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و این فرد متخصص می تواند مساحت دقیق و واقعی هر واحد از آپارتمان را معلوم نماید در نتیجه از این اطلاعات به دست آمده می توان استفاده کرد و معامله واحد های آپارتمانی را با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های پیش تفکیک برای تعیین مساحت واحدهای آپارتمانی که نیمه کاره می باشد،تهیه می شود. تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس عملیات تفکیک به دو صورت انجام می شود یکی قبل […]

بیشتر بخوانید