انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار به این صورت می باشد که شخصی که برای ملک خود جواز ساخت و ساز اخذ می کند و در ملک آپارتمانی را میسازد، زمانی که ساخت آپارتمان تمام شد برای اخذ پایانکار باید نقشه تفکیک آپارتمان را تهیه کند تا برای واحدها سند تک برگ صادر شود. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید