انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت انجام می گیرد در صورتی که این عملیات بعد از پایان ساخت و ساز انجام شود با هدف اخذ سند تک برگ برای هر واحد انجام میگیرد اما زمانی که این عملیات انجام شود با این هدف میباشد که معامله واحد های آپارتمانی بدون اینکه طرفین معامله […]

بیشتر بخوانید