انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری بر اساس قوانینی که شهرداری تعیین کرده است قابل انجام می باشد و هر یک از این عملیات ها تعاریف و کاربرد های متفاوتی دارند در خواست افراز در دادگاه و یا اداره ثبت پیگیری میشود و تفکیک نیز در اداره ثبت به آن رسیدگی می شود و برای […]

بیشتر بخوانید