انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری بر اساس قوانینی که شهرداری تعیین کرده است قابل انجام می باشد و هر یک از این عملیات ها تعاریف و کاربرد های متفاوتی دارند در خواست افراز در دادگاه و یا اداره ثبت پیگیری میشود و تفکیک نیز در اداره ثبت به آن رسیدگی می شود و برای […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران به تقسیم هر زمین یا مال گفته می شود که تفاوت هایی باهم دارند. برای انجام افراز و تفکیک مالکان می بایست به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که از طرف اداره ثبت تعیین میشود مراجعه کنند. در واقع برای تعیین حدود اراضی و […]

بیشتر بخوانید