انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین کشاورزی بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود.برای انجام تفکیک حتما باید به یک کارشناس با تجربه و متخصص مراجعه کنید زیرا این کار بسیار دقیق و تخصصی می باشد و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری بر اساس قوانینی که شهرداری تعیین کرده است قابل انجام می باشد و هر یک از این عملیات ها تعاریف و کاربرد های متفاوتی دارند در خواست افراز در دادگاه و یا اداره ثبت پیگیری میشود و تفکیک نیز در اداره ثبت به آن رسیدگی می شود و برای […]

بیشتر بخوانید