انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند قدیمی به اسناد جدید انجام می گیرد و بطور کلی اسناد قدیمی معایبی داشته اند و به واسطه آن معایب مشکلات زیادی را برای مالکین پیش می آورند ولی اسناد جدید معایب اسناد قدیمی را ندارند و مزایا بسیاری دارند و با اخذ این اسناد از بروز […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام تهیه می شود تا مدرکی فراهم شود تا با استفاده از آن مدرک بتوان اثبات کرد اراضی ملی نمیباشد در واقع در صورتی که مشخص شود اراضی ملی می باشد اراضی از طرف دولت تصاحب می گردد. اما ممکن است اراضی سابقه زراعت داشته باشد که در […]

بیشتر بخوانید
انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران جهت تعیین موقعیت زمین های کشاورزی و همچنین تشخیص زمین های ملی با زمینهای کشاورزی تهیه می شود اگر شخصی اراضی ملی را تصاحب کرده باشد در این صورت دولت زمین را از او میگیرد و سند آن را باطل میکند و به […]

بیشتر بخوانید