انجام تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای را می توان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و قولنامه ها امنیت بالا ندارند بنابراین می بایست هر چه زود تر اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی کرد اما برخی اوقات تحت یک شرایط خاص و بدلیل موانع قانونی […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام جهت تثبیت موقعیت دقیق ملک انجام می شود و مالک برای اینکه در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد و یا ملکی را دارد که سند آن قدیمی می باشد و می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سندتک برگ دریافت کند،برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در واقع کارشناس با استفاده از تجهیزات و دستگاه های دقیق مثل دوربین

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در واقع کارشناس با استفاده از تجهیزات و دستگاه های دقیق مثل دوربین نقشه برداری توتال یا جی پی اس های دو یا سه فرکانسه  که دقت اندازه گیری بالایی دارند، مختصات یو تی ام ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق

تهیه پلان از زمین های کشاورزی با دوربین های دقیق نقشه برداری مانند دوربین توتال استیشن که دقت بالایی در برداشت اطلاعات دارد، قابل انجام می شود و به طور کلی پلان معمولا از زمین کشاورزی و محدوده اطراف آن برداشت میشود یعنی در نقشه تهیه شده علاوه بر زمین کشاورزی مذکور اراضی و املاک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دو یا سه فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دو یا سه فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دو یا سه فرکانسه توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و کارشناس رسمی دادگستری با تجهیزات و دستگاه های دقیق مثل جی پی اس های دو فرکانسه یا سه فرکانسه نقشه یو تی ام ملک را تهیه میکنند و این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک لازم و ضروری می باشد با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام حاصل می شود در صورت عدم تثبیت و دیوارکشی عرصه ملک به راحتی حدود ملک مورد تعارض از جانب املاک مجاور قرار می گیرد. همچنین با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت دقیق ملک در مواردی به کار میرود که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند تفاوت داشته باشد و این تفاوت باید رفع شود.برای اینکه مساحت درج شده درسند بامساحت وضع موجود یکسان شود باید علت این تفاوت پیدا شود و از وضع […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده ۱۴۷ به این صورت می باشد که در قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی یا همان ماده ۱۴۷ گذشته،در صورتی که متقاضی بخواهد از طریق این قانون سند مالکیت رسمی دریافت کند اولا باید اثبات کند ملک تحت تصرف […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع طبیعی در تهران به دلیل اهمیت اراضی ملی برای دولت میباشد به این صورت که به دلیل گسترش زمینخواری دولت برای حفظ اراضی ملی بسیار سخت گیرانه عمل می کند و در صورتی که ملکی را جزو  اراضی ملی تشخیص دهد آن را تصاحب می کند و سند […]

بیشتر بخوانید