انجام جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

انجام جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

انجام جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

انجام جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا معلوم شود اراضی که از طرف دولت به دلیل ملی بودن اخذ شده است درحقیقت ملی می باشد یا اینکه سابقه زراعت و کشاورزی در آن وجود داشته است که در این صورت اراضی احیا شده به شمار می رود و مالک […]

بیشتر بخوانید