انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران حتما باید به یک متخصص سپرده شود با انجام این عملیات حدود ثبتی ملک معلوم می گردد در صورتی که ملزم به انجام جانمایی سند برای ملک خود شدید بایستی به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد زیرا این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد و در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار را می توان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و این عملیات را زمانی لازم است با مراجعه به این متتخصص به انجام رساند که آدرس ملک مشخص و معلوم نباشد و در نتیجه برای یافتن آدرس ثبتی ملک انجام این عملیات تخصصی […]

بیشتر بخوانید