انجام جانمایی ثبتی املاک

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار را می توان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و این عملیات را زمانی لازم است با مراجعه به این متتخصص به انجام رساند که آدرس ملک مشخص و معلوم نباشد و در نتیجه برای یافتن آدرس ثبتی ملک انجام این عملیات تخصصی […]

بیشتر بخوانید