انجام جانمایی ثبتی برای املاک

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی یعنی هماند سند دفترچه ای باید به یک فرد متخصص سپرده شود که به اسناد و مدارک ثبتی نیز دسترسی داشته باشد در واقع فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری می تواند این عملیات تخصصی را انجام دهد. این عملیات زمانی انجام می شود که آدرس ملک قدیمی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران حتما باید به یک متخصص سپرده شود با انجام این عملیات حدود ثبتی ملک معلوم می گردد در صورتی که ملزم به انجام جانمایی سند برای ملک خود شدید بایستی به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد زیرا این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد و در […]

بیشتر بخوانید