انجام جانمایی ثبتی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران حتما باید به یک متخصص سپرده شود با انجام این عملیات حدود ثبتی ملک معلوم می گردد در صورتی که ملزم به انجام جانمایی سند برای ملک خود شدید بایستی به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد زیرا این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد و در […]

بیشتر بخوانید