انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک که برای املاک قدیمی انجام آن گاهی ضروری میشود تا ملک در حدود ثبتی و حقیقی خود قرار بگیرد. این عملیات که از عهده هر شخصی بر نمی آید و کاملا فنی و تخصصی میباشد و یک کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری قادر به انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک و در نهایت تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین یکی از اهداف اصلی جانمایی ملک است که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود که موقعیت دقیق ملک و مرزها بر اساس مختصات یو تی ام بر روی کره زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین مرزهای دقیق یک ملک با توجه به پلاک ثبتی و در نهایت مشخص کردن موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین است که به تیهه یک نقشه یو تی ام از ملک ختم […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای سند تک برگ امروزه یکی از مهم ترین و اصلی ترین کارها برای صدور سند تک برگ برای یک ملک است که هدف از انجام جانمایی ملک تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی زمین به همراه مرزهای ملک است که نقشه تهیه شده از جانمایی ملک باید حتما توسط کارشناس […]

بیشتر بخوانید