انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک که برای پیاده کردن چهار گوشه ملک ابتدا باید نقشه های یو تی ام از ملک تهیه گردد که نقشه های یو تی ام نقشه هایی با دقت بالا هستند که حدود دقیق ملک را بر روی کره زمین تعیین می کند و مختصات چهارگوشه ملک بر اساس یو […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک و در نهایت تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین یکی از اهداف اصلی جانمایی ملک است که در نهایت به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود که موقعیت دقیق ملک و مرزها بر اساس مختصات یو تی ام بر روی کره زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید