انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به بهترین صورت و با بالاترین دقت انجام می شود. در صورتی که پس از پایان ساخت و ساز نقشه وضع موجود با نقشه معماری هم خوانی نداشته مالک از طرف شهرداری ملزم به تهیه نقشه جانمایی خواهد شدو این جانمایی بیشتر در طبقه های […]

بیشتر بخوانید