انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی برای حل دعاوی حقوقی در اختلافات ملکی به عنوان یک مدرک محسوب می شود و کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی جانمایی پلاک ثبتی را انجام میدهد و با مهر و امضا نقشه یو تی ام ،به آن اعتبار می دهند. جانمایی پلاک ثبتی توسط […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای و یا همان جانمایی پلاک ثبتی که با استفاده از اسناد قدیمی دفترچه ای و اسناد ثبتی ملک انجام میشود تا با انجام این عملیات موقعیت مکانی سند روی زمین مشخص می شود. برای جانمایی سند های دفترچه ای می بایست به یک کارشناس رسمس دادگستری مراجعه کرد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل انجام می شود که حدود اربعه ثبتی ملک روی زمین مشخص شود. جانمایی پلاک ثبتی روشی برای مشخص شدن موقعیت مکانی ملک گمشده و مشخص کردن حدود ثبتی ملک می باشد. این عملیات با استفاده از اسناد ثبتی ملک توسط یک متخصص انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند با مشخص شدن حدود ثبتی ملک و تثبیت و دیوار کشی آن روی زمین انجام میشود و در صورت مشخص نبودن حدود ثبتی ملک روی زمین و مطمئن نبودن مالک از حدود ملک خود،برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد باید نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.عملیات جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس با بررسی مدارک اعلام میکند که اینکار قابل اجرا میباشد یا خیر اگر قابل اجرا باشد،کارشناس نقشه های ثبتی موجود را ژئورفرنس می کند، در این […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که با انجام جانمایی پلاک ثبتی و همچنین تهیه نقشه یو تی ام باعث حل اختلافات ملکی می شود به طور مثال اگر به حدود زمین شما تجاوز شده باشد با ارائه نقشه  یو تی ام به عنوان مدرک به دادگاه می […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی باید انجام شود. به طور کلی برای جانمایی پلاک ثبتی می بایست به اطلاعات ثبتی املاک دسترسی داشت که با استخراج آن بتوان جانمایی پلاک ثبتی ملک را روی زمین انجام داد. در صورتی که اراضی دیوار کشی و حصارکشی نداشته […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به این دلیل انجام می شود که آدرس و موقعیت ملک مشخص گردد. در واقع املاک قدیمی معمولا مرز دقیق و ثبتی ندارند و برای این که بتوان حدود ثبتی ملک را مشخص نمود تا بتوان سند تک برگ برای آن اخذ نمود و همچنین ساخت و ساز در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده به مشخص شدن موقعیت دقیق این املاک و در واقع معلوم شدن آدرس آن منتهی می شود املاک گمشده اصطلاحا به املاکی گفته می شود که موقعیت مکانی آن ها مشخص نیست با جانمایی پلاک ثبتی می توان حد و مرز این املاک را مشخص کرد جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید