انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی باید انجام شود. به طور کلی برای جانمایی پلاک ثبتی می بایست به اطلاعات ثبتی املاک دسترسی داشت که با استخراج آن بتوان جانمایی پلاک ثبتی ملک را روی زمین انجام داد. در صورتی که اراضی دیوار کشی و حصارکشی نداشته […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی - تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با رعایت دقیق مرزهای یک ملک انجام می شود و در صورتی که مرزها و آدرس دقیق ملک بر روی زمین مشخص نباشد باید ابتدا مرزهای ملک از طریق پلاک ثبتی مشخص شود و بعد از تعیین مرزهای […]

بیشتر بخوانید