انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی برای حل دعاوی حقوقی در اختلافات ملکی به عنوان یک مدرک محسوب می شود و کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی جانمایی پلاک ثبتی را انجام میدهد و با مهر و امضا نقشه یو تی ام ،به آن اعتبار می دهند. جانمایی پلاک ثبتی توسط […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.عملیات جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس با بررسی مدارک اعلام میکند که اینکار قابل اجرا میباشد یا خیر اگر قابل اجرا باشد،کارشناس نقشه های ثبتی موجود را ژئورفرنس می کند، در این […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی جهت تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود و فقط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تخصص اینکار را دارد و حتی کارشناس رسمی تخصصی رشته های دیگر مثل عمران _عمران  و عمران_ساختمان صلاحیت فنی و مهر معتبر برای انجام […]

بیشتر بخوانید