انجام جانمایی پلاک ثبتی سند

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس رسمی دادگستری امکان پذیراست در تعریف این عملیات می توان گفت که به عملیات مشخص سازی پلاک ثبتی مختص ملک بر روی زمین را جانمایی پلاک ثبتی میگویند و از آنجایی که این عملیات تخصصی است پس فقط از عهده متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ انجام میشود تا پس از مشخص شدن حد و مرز ملک روی زمین بتوان نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد تا یکی از مدارک لازم برای اخذ این سند فراهم شود تا اداره ثبت قادر به صدور این سند باشد و اسناد تک برگ اسناد […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده به مشخص شدن موقعیت دقیق این املاک و در واقع معلوم شدن آدرس آن منتهی می شود املاک گمشده اصطلاحا به املاکی گفته می شود که موقعیت مکانی آن ها مشخص نیست با جانمایی پلاک ثبتی می توان حد و مرز این املاک را مشخص کرد جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین پارامتر های دیگر ملک مثل حدود ملک و اضلاع و حدود همسایگی آن به کار می رود در واقع  در صورتی که حدود ملک مشخص نباشد تنها راه این است که جانمایی پلاک ثبتی انجام شود همچنین برای املاک مشاعی که مساحت بزرگی دارند نیز […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک معمولا وقتی انجام می شود که مالک از محدوده و موقعیت دقیق ملک اطلاع ندارد و فقط یک سند دفترچه ای یا قولنامه از ملکش در دست دارد. که با استفاده از اسناد قدیمی نمیتواند به حدود دقیق ملک پی ببرد که با استفاده از جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
آدرس ملک از روی سند-جانمایی پلاک ثبتی

آدرس ملک از روی سند-جانمایی پلاک ثبتی

آدرس ملک از روی سند-جانمایی پلاک ثبتی که به منظور تعیین مرزها و موقعیت ملک بر روی کره زمین انجام می شود و برای انجام کار جانمایی پلاک ثبتی باید با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند مالکیت موقعیت ملک و با توجه به اطلاعات تکمیلی و نقشه تفکیکی تهیه شده مرزهای ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام که به منظور تعیین مرز های ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی زمین است که برای انجام این کار و در ابتدا تعیین مرزهای یک ملک نیاز به پلاک ثبتی قید شده در […]

بیشتر بخوانید