انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و تنها زمانی نقشه تهیه شده از این عملیات مورد قبول قرار می گیرد که مهر و امضای فردی متخصص و با صلاحیت بر روی آن باشد و لازمه انجام این عملیات تخصصی دسترسی به اسناد ثبتی نیز می باشد که کارشناسس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ-جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود و یکی از کاربردهای جانمایی پلاک ثبتی این است که وقتی مالک به خاطر تجاوز ملک مجاور به ملک خود دچار اختلافات ملکی میشود با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک و مرز های ملک با املاک […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام که به منظور تعیین مرز های ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی زمین است که برای انجام این کار و در ابتدا تعیین مرزهای یک ملک نیاز به پلاک ثبتی قید شده در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که حاصل کار یک نقشه یو تی ام از ملک است که در آن مرزها و حدود اربعه ملک نیز نمایش داده شده است و هدف از انجام کار تعیین مرزهای ملک به همراه تعیین موقعیت ملک بر روی زمین است که با توجه به پلاک ثبتی ملک […]

بیشتر بخوانید