انجام جانمایی یو تی ام UTM عرصه ملک

جانمایی یو تی ام UTM ملک بر روی عکس

جانمایی یو تی ام UTM ملک بر روی عکس های هوایی

جانمایی یو تی ام UTM ملک بر روی عکس های هوایی می توان به اطلاعات ارزشمندی دست یافت به طور مثال حدود ملک وضع موجود زمین را با حدود آن در گذشته مقایسه کرد این مقایسه نشان خواهد داد که تغییرات صورت گرفته به چه صورت و نحوی بوده و تجاور املاک به ملک مذکور […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی یو تی ام UTM عرصه ملک

انجام جانمایی یو تی ام UTM عرصه ملک

انجام جانمایی یو تی ام UTM عرصه ملک که به منظور تعیین مرزهای ملک و مشخص کردن موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام میشود و در نهایت یک نقشه از ملک تهیه می شود که مختصات یو تی ام گوشه های ملک در نقشه درج شده است و این مختصات ها نشان […]

بیشتر بخوانید