انجام معامله واحد آپارتمان با متراژ دقیق در تهران

انجام معامله واحد آپارتمان با متراژ دقیق در تهران

انجام معامله واحد آپارتمان با متراژ دقیق در تهران

انجام معامله واحد آپارتمان با متراژ دقیق در تهران با پیش تفکیک ممکن خواهد شد در حقیقت برای انجام معاملات پیش خرید بایستی پیش تفکیک انجام شود تا اینکه مساحت دقیق و هم چنین متراژ دقیق هر واحد حاصل شود در صورتی که معامله با مساحت دقیق انجام نگیرد نتیجه ای جز ضررو زیان برای […]

بیشتر بخوانید