انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و این عملیات برای اخذ سند تک برگ و همچنین قبل از انجام ساخت و ساز ضروری است و پیاده سازی باید اصولی انجام شود تا در نتیجه در آینده مشکلی برای مالک پیش نیاید زیرا پیاده […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند و فاقد دیوارکشی اند با دقت بالایی میبایست انجام شود تا بسیاری از مشکلاتی که به دلیل عدم پیاده سازی اصولی در آینده برای بسیاری از مالکین پیش می آید، رخ ندهد. پیاده سازی ملک بدون مرز مشخص با جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر است و […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران باعث تعیین مختصات دقیق ملک خواهد شد و برای انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک، مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کند و کارشناس برای پیاده سازی چهار گوشه ملک مختصات یو تی ام گوشه های ملک را برداشت می کند. انجام پیاده سازی […]

بیشتر بخوانید