انجام پیاده سازی چهار گوشه

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران باعث تعیین مختصات دقیق ملک خواهد شد و برای انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک، مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کند و کارشناس برای پیاده سازی چهار گوشه ملک مختصات یو تی ام گوشه های ملک را برداشت می کند. انجام پیاده سازی […]

بیشتر بخوانید