انجام پیش تفکیک آپارتمان

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش زمانی انجام می شود که سازنده تعدادی ازواحدها رابرای پیش فروش گذاشته باشد دراین صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای اینکه بتوانند معامله مطمئن داشته باشند بهتر است برای واحدهای پیش فروشی نقشه پیش تفکیک تهیه شود. […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش خریدمطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که می خواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد به این دلیل صورت خواهد گرفت که مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل گردد و در واقع هدف اصلی پیش تفکیک این است که معامله با اطمینان انجام شود و درصورت مشخص بودن متراژ و مساحت دقیق هر واحد هیچ یک از طرفین معامله ضرر […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد است که می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی نقشه پیش تفکیک را تهیه کرد. زمانی نیاز به پیش تفکیک پیدا خواهید کرد که بخواهید به متراز دقیق هر واحد برای انجام معامله واحد های آپارتمان قبل از تکمیل […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن به طور داوطلبانه می بایست توسط خریدار و فروشنده با مراجعه به متخصص صورت می گیرد.پیش فروش برای انجام معامله املاک و قبل از تکمیل ساخت و ساز به فروش خواهد رسید که با انجام پیش تفکیک متراژ و مساحت دقیق هر واحد آپارتمان برای انجام معامله پیش […]

بیشتر بخوانید