انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج برای تعیین مساحت دقیق ملک صورت می گیرد. در واقع برای تعیین مساحت هر واحد آپارتمان تفکیک انجام خواهد شد که این عمل به طور داوطلبانه توسط خریدار و فروشنده انجام می شود و همچنین این عمل باعث می شود که فروشنده و خریدار ضرر نکند […]

بیشتر بخوانید