انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج به این منظور انجام می گیرد که متراژ و مساحت واقعی و دقیق هر واحد از آپارتمان به دست آید در واقع بدون تهیه نقشه پیش تفکیک معامله با مساحت غیر دقیق انجام میشود که این به ضرر فروشنده یا خریدار تمام شود. زیرا پیش فروش […]

بیشتر بخوانید