انجام پیش تفکیک

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن به طور داوطلبانه می بایست توسط خریدار و فروشنده با مراجعه به متخصص صورت می گیرد.پیش فروش برای انجام معامله املاک و قبل از تکمیل ساخت و ساز به فروش خواهد رسید که با انجام پیش تفکیک متراژ و مساحت دقیق هر واحد آپارتمان برای انجام معامله پیش […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج به این منظور انجام می گیرد که متراژ و مساحت واقعی و دقیق هر واحد از آپارتمان به دست آید در واقع بدون تهیه نقشه پیش تفکیک معامله با مساحت غیر دقیق انجام میشود که این به ضرر فروشنده یا خریدار تمام شود. زیرا پیش فروش […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج برای تعیین مساحت دقیق ملک صورت می گیرد. در واقع برای تعیین مساحت هر واحد آپارتمان تفکیک انجام خواهد شد که این عمل به طور داوطلبانه توسط خریدار و فروشنده انجام می شود و همچنین این عمل باعث می شود که فروشنده و خریدار ضرر نکند […]

بیشتر بخوانید