انجام کلیه امور وکالت

انجام کلیه امور وکالت مربوط به تبدیل سند به سند تک برگ

انجام کلیه امور وکالت مربوط به تبدیل سند به سند تک برگ

انجام کلیه امور وکالت مربوط به تبدیل سند به سند تک برگ  به یک کارشناس رسمی دادگستری بسپارید تا وی کلیه امور اخذ سند تک برگ را انجام دهد وی فردی متخصص و مورد اعتماد است که با کلیه امور ثبتی و قضایی آشنایی دارد و در نتیجه کلیه مراحل تبدیل سند قدیمی به سند […]

بیشتر بخوانید