تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگ-جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود و یکی از کاربردهای جانمایی پلاک ثبتی این است که وقتی مالک به خاطر تجاوز ملک مجاور به ملک خود دچار اختلافات ملکی میشود با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک و مرز های ملک با املاک […]

بیشتر بخوانید