تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود و نقشه یو تی ام که از عرصه ملک باید به عنوان مدرک فراهم شود نقشه یو تی ام با دقت بالا و فرمت استاندارد میباشد که تنها با مهر و امضای یک فرد متخصص و با صلاحیتی […]

بیشتر بخوانید