تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ

تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ

تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان تهران

تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان تهران انجام می گیرد زیرا اسناد قولنامه ای امنیت بالایی ندارند و ثبت سیستمی نشده اند و ممکن است به دلیل وجود این سند،ملک از دست مالک خارج شود بنابراین مالک باید هرچه زودتر برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند تا در آینده […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند مشاعی به تک برگ و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگ و تهیه نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به تک برگ و تهیه نقشه UTM انجام می گیرد تا موقعیت و حدود و مساحت و ابعاد دقیق ملک مشاع با مختصات یو تی ام حاصل شود و پس از فراهم شدن نقشه یو تی ام می توان برای ملک مشاعی سند تک برگ از اداره ثبت اسناد اخذ کرد. لازم […]

بیشتر بخوانید