تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری با تهیه نقشه یو تی ام امکان پذیر است. در واقع اسناد تک برگ جدید جایگذین اسناد قدیمی هستند و از آنجایی که اسناد قدیمی معایب بسیاری دارند بنابراین در صورتی که اگر ملک شما دارای سند قدیمی است هر چه زود تر اقدام […]

بیشتر بخوانید