تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه UTM توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد تا بتوان با استفاده از اطلاعات و اسناد ثبتی ملک به حد و مرز دقیق ملک روی زمین رسید و به آدرس دقیق ملک پی برد و سپس با تهیه نقشه یو تی ام میتوان به موقعیت منحصر به فرد ملک روی […]

بیشتر بخوانید