تحدید حدود املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک با استفاده از اسناد ثبتی انجام می شود تا حدود دقیق ملک مشخص و معلوم شود و سپس روی زمین تثبیت و میخ کوبی گردد. در صورتی که مالک بخواهد تحدید حدود ثبتی برای ملکش انجام شود می بایست به اداره ثبت اسناد در خواست داده شود و […]

بیشتر بخوانید