تحدید حدود ثبتی املاک توسط کارشناس

تحدید حدود ثبتی املاک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی املاک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی املاک توسط کارشناس ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام ممکن میشود همچنین علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام از ملک بایستی گذر ها و املاک مجاور ملک نیز نقشه برداری شود. با تحدید حدود ثبتی مرز ملک با املاک و گذر ها و حدود اربعه ملک معلوم می گردد و […]

بیشتر بخوانید