تعرفه هزینه تهیه نقشه یو تی ام

تعرفه هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی و املاک در تهران

تعرفه هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی و املاک

تعرفه هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی و املاک در تهران انجام میگیرد تا موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام و همچنین مساحت و ابعاد دقیق ملک حاصل گردد و این نقشه در بسیاری از امور مورد استفاده قرار می گیرد و هزینه تهیه این نقشه بایستی طبق تعرفه های سازمان […]

بیشتر بخوانید