تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس به این صورت می باشد که اگر شخصی سند قدیمی داشته باشد که موقعیت دقیق آن را نمی داند با دیدن اطلاعات داخل سند قدیمی نمی تواند محل دقیق ملک راتعیین کند،در اینگونه مواقع مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه […]

بیشتر بخوانید