تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور تثبیت مالکیت فرد بر اراضی و املاکش انجام می گیرد. مالکین این املاک در صورتی که شرایطی را داشته باشند میتوانند طبق ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد کنند و یکی از مدارکی که برای اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید