تعیین تکلیف املاک فاقد سند

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور تثبیت مالکیت فرد بر اراضی و املاکش انجام می گیرد. مالکین این املاک در صورتی که شرایطی را داشته باشند میتوانند طبق ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد کنند و یکی از مدارکی که برای اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید